Så hittar du till oss

 


 

 

Flexwood AB har möjligheter att anpassa sina tjänster inom trävaror från handel till produktion, från nedtorkade komponenter till större bulkvolymer, från inrikes till utrikes.
Vi försöker stå till tjänst med allt som är special, det kan gälla längder, torkningsgrader eller kvalitéer såväl som volymer, leveranstider eller prisnivåer.

Våra kunder sträcker sig från mindre företag med behov av högförädlade produkter till större företag som behöver komplettera sina leveranser.

Har ni något behov eller en idé, hör av er!